Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Промет

 

Промет је укупан фактурисани износ који предузеће, извјештајна јединица, обрачуна за продате робе или пружене услуге током референтног периода трећим лицима што одговара њиховој тржишној вриједности.

Статистичка област:
Дистрибутивна трговина и остале услуге