Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Пријављено малољетно лице

 

Пријављено малољетно лице је малољетни извршилац кривичног дјела према коме је завршен извјештај о почињеном кривичном дјелу, одлуком о непокретању или обустави припремног поступка или подношењу приједлога за изрицање кривичне санкције.

Статистичка област:
Правосуђе