Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Посјетилац

 

Посјетилац је свако лице које путује у неко мјесто изван своје уобичајене околине на период који не прелази 12 узастопних мјесеци, а главна сврха путовања није обављање неке активности коју плаћа мјесто посјете. У зависности од дужине боравка посјетиоци се дијеле на туристе и излетнике.

Статистичка област:
Туризам