Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Површине подесне за пошумљавање

 

Површине подесне за пошумљавање су шибљаци и голети у шуми подесни за пошумљавање.

Статистичка област:
Шумарство