Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Плантажно гајење шума

 

Плантажно гајење шума подразумијева употребу селекционог садног материјала врста брзог раста, односно високог прираста и примјену  савремене агротехнике.

Статистичка област:
Шумарство