Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Партнер земља

 

Као партнер земља у случају увоза узима се земља поријекла робе, а у случају извоза земља одредишта.

Статистичка област:
Спољна трговина