Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Писмоносне пошиљке

 

Писмоносне пошиљке у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају су примљене и отпремљене пошиљке. Подаци се односе на писма, дописнице, тисковнице, препоручене пошиљке и вриједносна писма.

Статистичка област:
Саобраћај и везе