Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Путеви

 

Путеви су објекти намијењени само за саобраћај возила, а који су од стране надлежних органа одређени и резервисани искључиво за ову врсту саобраћаја. Према значају се дијеле на: магистралне, регионалне и локалне.

Статистичка област:
Саобраћај и везе