Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Превозна средства

 

Превозна средства се дијеле по намјени на кола за превоз путника и кола за превоз робе.

Статистичка област:
Саобраћај и везе