Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Путнички километар

 

Путнички километар је јединица мјере која представља превоз једног путника на растојању од једног километра.

Статистичка област:
Саобраћај и везе