Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Приноси по стаблу – чокоту

 

Приноси по стаблу - чокоту обрачунати су за родна стабла, односно за чокоте винове лозе.

Статистичка област:
Пољопривреда и рибарство