Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Принос по јединици површине

 

Принос по јединици површине (по ha) обрачунат је за пожњевену површину.

Статистичка област:
Пољопривреда и рибарство