Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Принос усјева

 

Принос усјева исказан је као амбарски принос нормалне влажности, по одбитку свих губитака приликом жетве (бербе), транспорта и вршидбе. Принос стрних жита процијењен је са 13% влаге, а кукуруза у зрну у просушеном стању са 14% влаге.

Статистичка област:
Пољопривреда и рибарство