Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Проценат поноваца

 

Проценат поноваца представља однос између број уписаних поноваца и укупног броја уписаних ученика у једној школској години.

Статистичка област:
Образовање