Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Поновац

 

Поновац је ученик који други пут или више пута уписује исти разред.

Статистичка област:
Образовање