Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Природни прираштај

 

Природни прираштај је разлика између броја живорођене дјеце и броја умрлих лица. 

Статистичка област:
Становништво