Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Произведени отпад

 

Произведени отпад представља процјену укупне количине комуналног отпада и одређује се на основу податка о количини отпада прикупљеног јавним одвозом, процента становништва обухваћеног јавним одвозом отпада и процјени броја становника у извјештајној години.

Статистичка област:
Животна средина