Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Печати и остали тродимензионални предмети

 

Печати и остали тродимензионални предмети су нпр. само одвојени и неприпојени печати.

Статистичка област:
Култура и умјетност