Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Периодика излажења

 

Периодика излажења листа (новина) може бити: дневна, више пута у седмици, седмична, петнаестодневна, мјесечна или повремена.

Статистичка област:
Култура и умјетност