Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

PRODCOM

 

Листа индустријских производа (на основу прописа Савјета Европске уније бр. 3924/91 и прописа Европске комисије бр. 912/04).

Статистичка област:
Индустрија