Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Просјечне годишње потрошачке цијене

 

Просјечне годишње потрошачке цијене представљају непондерисану аритметичку средину мјесечних просјечних цијена.

Статистичка област:
Цијене