Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Просјечан јаз сиромаштва

 

Просјечан јаз сиромаштва мјери колико је (у процентима) просјечан издатак за потрошњу сиромашних домаћинстава испод прага сиромаштва, примјеном сљедеће формуле:

 

Просјечан јаз сиромаштва

 

гдје је:

p = укупан број сиромашних домаћинстава из узорка

е*i = еквивалентан издатак и-тог домаћинства из узорка

PL = линија сиромаштва

Wi = пондер за и-то домаћинство из узорка

 

Статистичка област:
Потрошња и услови живота