Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Остали порези на производњу

 

Остали порези на производњу укључују све порезе који могу теретити пословне субјекте због ангажовања у производњи и који се не плаћају по произведеном производу као што су : разне накнаде, таксе, порез на коришћење земљишта и сл.

 

Статистичка област:
Национални рачуни