Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Основно истраживање

 

Основно (фундаментално, базично) истраживање је експериментални или теоријски рад који се предузима превасходно у циљу стицања нових знања о основама на којима почивају појаве и видљиве чињенице, без предвиђања неке посебне примјене или употребе. Усмјерено је ка тражењу нових општих спознаја и законитости.

Статистичка област:
Наука, технологија и иновације