Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Остало особље

 

Остало особље (помоћно) су квалификовани и неквалификовани запослени, админстративно особље, секретари/це и остало канцеларијско особље које учествује у ИР пројектима или је непосредно повезано са њима. То су сви запослени који обављају све активности које директно доприносе провођењу истраживања и развоја, а које не обављају истраживачи или техничко особље.

Статистичка област:
Наука, технологија и иновације