Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Овце и козе

 

Овце и козе су домаће животиње врсте Оvis (овце) и Capra (козе).

Статистичка област:
Пољопривреда и рибарство