Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Остале субвенције на производњу

 

Остале субвенције на производњу подразумијевају субвенције које се не могу исказати по јединици производа или услуге, као што су: субвенционисање плата и накнада запослених, субвенционисање каматних стопа и сл.

Статистичка област:
Национални рачуни