Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Обољења, стања и повреде

 

Обољења, стања и повреде приказују се на основу извјештаја здравствених служби и приказује се према јединственим листама у складу са Међународном класификацијом болести - Десета ревизија.

Статистичка област:
Здравство