Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Остала мјеста

 

Остала мјеста су сва остала мјеста која се не могу разврстати ни у једну од претходних група, а располажу угоститељским објектима за смјештај.

Статистичка област:
Туризам