Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Остале штете од човјека

 

Остале штете од човјека обухватају крађу шумских сортимената, бесправно заузеће земљишта, гуљење коре, подбјељивање стабала, гажење шумског подмлатка и др.

Статистичка област:
Шумарство