Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Огревно дрво

 

Огревно дрво је дрво намијењено непосредно за огрев или за производњу дрвеног угља.

Статистичка област:
Шумарство