Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Остале зграде

 

Остале зграде су расадничке зграде, трушнице сјемена, зграде за складишта, шупе и друге које нису појединачно наведене.

Статистичка област:
Шумарство