Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Обогаћивање четинарима и племенитим лишћарима

 

Обогаћивање четинарима и племенитим лишћарима значи уношење четинара и племенитих лишћара у постојеће шуме ради повећања техничке и економске вриједности шуме.

Статистичка област:
Шумарство