Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Остале категорије шума

 

Под осталим категоријама шума подразумијевају се макије и шибљаци.

Статистичка област:
Шумарство