Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Ораничне површине (њиве)

 

Ораничне површине (њиве) су земљишне површине на којима се обавља ратарска производња. На њима се по утврђеном реду (плодореду) сију ратарски усјеви: жито, индустријско биље, повртарско биље и крмно биље. У ораничне површине урачунавају се и површине које су „ради одмора" остале необрађене: зелени угар или црни угар, залежаји, парлози и прелози. Осим тога, ораницама се сматрају и површине под лозним и воћним расадницима, као и дјетелишта и луцеришта.

Статистичка област:
Пољопривреда и рибарство