Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Обрадива површина

 

Под обрадивом површином подразумијевају се земљишне површине на којима се гаје ратарски и повртарски усјеви, вишегодишњи засади и траве, и на којима се врше обрада, косидба и други пољопривредни радови и, по правилу, убирају приноси сваке године. Обрадиву површину чине оранице и баште, воћњаци, виногради и ливаде.

Статистичка област:
Пољопривреда и рибарство