Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Основно образовање

 

Основно образовање траје осам година, а од 2003/2004. девет година и обавезно је и бесплатно за сву дјецу од седам односно шест до 15 година, према јединственом плану и програму.

Статистичка област:
Образовање