Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Одлагалиште отпада

 

Одлагалиште отпада је мјесто на површини или испод површине земљишта гдје се отпад одлаже.

Статистичка област:
Животна средина