Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Отпад

 

Отпад представља све материје или предмете које власник отпада одбацује, намјерава или мора да одбаци у складу са законом. 

Статистичка област:
Животна средина