Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Обрађени фонд

 

Обрађени фонд је стручно обрађена библиотечка грађа стављена на располагање корисницима.

Статистичка област:
Култура и умјетност