Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Остали објекти

 

Остали објекти су сви објекти који нису зграде, нпр. аутопутеви, путеви и улице, жељезничке пруге, аеродромске писте, мостови, тунели, луке, бране, магистрални и локални цјевоводи, електрични и телекомуникациони водови, комплексни грађевински објекти у индустрији, спортски терени и друго.

Статистичка област:
Грађевинарство