Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Остале пренамјене простора у зградама

 

Остале пренамјене простора у зградама су грађевински радови којима постојећи простор у згради (нпр. стан, тавански или подрумски простор, који до тада није био уређен за пословне сврхе, гараже, итд.) мијења намјена у пословни простор или се изводе радови којима се постојећи пословни простор прилагођава за другу пословну намјену.

Статистичка област:
Грађевинарство