Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Остварене инвестиције у нова стална средства

 

Остварене инвестиције у нова стална средства односе се на онај дио сталних средстава који је набављен непосредно од извођача грађевинских радова, односно произвођача опреме или произведен у властитој режији, односно она стална средства која још нису била предмет купопродаје између непосредних корисника тих средстава, као и половна опрема из увоза (први пут увезена).

Статистичка област:
Инвестиције