Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Остварене инвестиције

 

Остварене инвестиције представљају вриједност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог током године, без обзира да ли је исплата извршена или није у току референтне године.

Статистичка област:
Инвестиције