Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Омјер квинтила S80/S20

 

Омјер квинтила S80/S20 пореди укупан еквивалентан издатак горњег квинтила са издатком најнижег квинтила (20% најниже еквивалентне дистрибуције). Може се изразити на сљедећи начин:

Омјер квинтила S80/S20

 

гдје је:

t = 20% домаћинстава из узорка са највећим еквивалентним издатком

b = 20% домаћинстава из узорка са најмањим еквивалентним издатком

е*i = еквивалентан издатак и-тог домаћинства из узорка

Wi = пондер за и-то домаћинство из узорка.

Статистичка област:
Потрошња и услови живота