Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Нето оперативни вишак

 

Нето оперативни вишак се односи на нефинансијски и финансијски сектор и импутирану ренту из сектора домаћинства, а настаје након што се из бруто додате вриједности издвоје средства за запослене, нето порези на производњу и потрошња фиксног капитала. 

Статистичка област:
Национални рачуни