Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Нето додата вриједност

 

Нето додата вриједност је разлика између бруто додате вриједности и потрошње фиксног капитала.

Статистичка област:
Национални рачуни