Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Нафтни кокс

 

Нафтни кокс је споредни производ црне боје, добијен углавном крековањем и угљенисањем петролејског деривата. Углавном се састоји од угљеника (90-95%) и има низак садржај пепела. Користи се у коксарама као сировина у индустрији челика, у сврху гријања и за производњу електрода и хемијских производа.

Статистичка област:
Енергетика