Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Нафта

 

Нафта (примарни бензин) је међупроизвод за петрохемијску индустрију (нпр. за производњу етилена или ароматичних производа).

Статистичка област:
Енергетика