Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Network

 

Network: Група рачунара и других јединица који су повезани и омогућена им је међусобна интеракција. Највећа мрежа је интернет, скуп свих свјетских мрежа.

Статистичка област:
Информационо друштво